ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน

> แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

> โทรศัพท์ 0-2465-0072 ต่อ 110,111

ที่อยู่สถานศึกษา

โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2465-0072

E-mail webmaster@taweethapisek.ac.th


เว็บไซต์โรงเรียน

https://www.taweethapisek.ac.th

เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนทวีธาภิเศก

taweethapisek - Search Results | Facebook

ช่องทางการส่งคำร้องทุกข์/ร้องเรียน

https://www.taweethapisek.ac.th/2021/?page_id=1792