แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เว็บไซต์โรงเรียน

https://www.taweethapisek.ac.th

เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนทวีธาภิเศก

taweethapisek - Search Results | Facebook

ช่องทางการส่งคำร้องทุกข์/ร้องเรียน

https://www.taweethapisek.ac.th/2021/?page_id=1792

ติดต่อสายตรงสำนักงานผู้อำนวยการ เบอร์ 02-472-4855