ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่สถานศึกษา

505/5 อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขโทรศัพท์

02-465-0072

E-mail

webmaster@taweethapisek.ac.th