ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Page Facebook : Taweethapisek

  • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนทวีธาภิเศก ปีที่ 1

https://photos.app.goo.gl/wUuYzDSbmHQrxpLx8

  • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนทวีธาภิเศก ปีที่ 2

https://photos.app.goo.gl/Fiu9dw7d78EpSurD8

  • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนทวีธาภิเศก ปีที่ 3

https://photos.app.goo.gl/Ez5fZdaDZiBuczdc9